Tunghai74 Campaign Report - United Board, New York, NY
as of May 18, 2006

ID

Ref. Donor Date
-- 91780 Alice Chen  顏貴繡 + 陳欽國 5/8/2006
165 54636 Wen Kuang Wei  溫光偉(建築) 4/17/2006

check

07039 Tai-Shan Chang  張泰山(化工) 4/3/2006
check 90275 Felicia Chen  王芝(經濟) 4/3/2006
Q1 - 2006
162 75023 ChingChih Tsao Chang*  曹靜之(生物) 3/31/2006
160 95070 Tung L. Chang  張棟樑 (物理) 3/28/2006
158 26508 Teh-Hsun B. Chen  陳德勳 (物理) 3/28/2006
154 60015 Wei Jen Huang  黄維仁(社會) 3/9/2006
153 shanghai David H. Wu  吳信元 (物理) 3/9/2006
152 90068 Magdalen Y Hron  嚴慧玲(建築) 3/8/2006
151 94065 Lorraine Yu  吳展一(經濟) 3/7/2006
150 21029 Diana C Zia  鄭淑貞(外文) 3/2/2006
149 95120 Chin H Li  李慶祥(生物) 2/28/2006
148 19808 DAVID LAN  藍偉凱(化學) 2/27/2006
147 17601 sharon c. kent  丘樹華(外文) 2/26/2006
146 92683 Peter Chen  陳淳彬(外文) 2/25/2006
145 30349 Mandy Chang   楊滿美(社會) 2/25/2006
144 11362 fen fang sung* (伍月華, 化學 2/22/2006
143 94022 Catherine K Hwong   方光琍(社會) 2/14/2006
142 77479 LING-KAI P HSU   徐令凱(化工) 1/29/2006
139 35226 Steve Yang   楊思惠(化工) 1/20/2006
136 07649 Shiao-ling Chang  張筱玲(建築) 1/13/2006
check 91801 Patricia Fu  傅裴湘(中文) 1/9/2006
135 35803 I YUAN CHANG  張一緣(歷史) 1/7/2006
134 19707 John C. Chen  陳助(化學) 1/3/2006
133 75093 James C Wang  王正(工工) 1/2/2006
103 94303 Gerlad Chen   陳義正(工工) 12/18/2005
101 94539 Hsuanchang Lin  林宣璋 (物理) 12/17/2005
Q4 - 2005
132 60004 Chunghan Martel Chen 陳崇涵(數學) 12/31/2005
127 91030 Yun-Ping Chang Mi  張允平(歷史) 12/29/2005
124 singapore Julie C Meng   朱麗(外文) 12/28/2005
123 33558 DAVID HAHN   杭國宏 (物理) 12/28/2005
check 07006 Thomas Cheng   鄭世雄(化工) 12/27/2005
120 94040 PETER K.YU   余光龍(社會) 12/27/2005
116 75007 Wen Shih  石文山(工工) 12/26/2005
115 92646 Gary Y. Chiang  姜燿樟(工工) 12/25/2005
114 94552 Tom C Wang   汪大成(建築) 12/22/2005
112 91108 Mei-Mei Pao  包美美(外文) 12/21/2005
109 27511 Chi Pai Ho  賀既白(化工) 12/21/2005
108 75023 ChingChih Tsao Chang*曹靜之(生物) 12/21/2005
107 91748 DAVID C LEE   李震生(工工) 12/20/2005
106 95129 Wuchien J Yen   顏武健(數學) 12/19/2005
105 95129 Chien-Hwa Chu Yen  朱建華(中文) 12/19/2005
104 07082 Jerry L Liu  劉隆毅(政治) 12/19/2005
100 95070 ARTHUR H TAO  陶弘興(化工) 12/17/2005
99 95070 MARIA C TAO   焦靖海(經濟) 12/17/2005
97 91006 Philip M. Wu   巫明津(經濟) 12/16/2005
96 95129 Kuang K Chi   紀光愷 (物理) 12/16/2005
95 11576 Richard Wang   王主立(經濟) 12/15/2005
94 94065 Lorraine Yu   許洛美(社會) 12/15/2005
93 11576 Wen-Shyh Wang   丁文適(經濟) 12/15/2005
92 06905 Emily P Ku   顧炳泰(經濟) 12/15/2005
91 60431 Kueiming Lee   李魁明 (物理) 12/14/2005
90 95070 LI P CHOU   周麗鵬(數學) 12/14/2005
89 11362 fen fang sung*  鄭芬芳(歷史) 12/13/2005
88 91377 CHIA-SHING CHOU 周嘉興(物理) 12/13/2005
86 46845 Edward Tao   陶宏鼎(工工) 12/13/2005
85 01821 Albert C C Yang   楊志傑(建築) 12/13/2005
備註: 團體捐款,個人捐贈款額不公開
*特別謝謝 歷史系鄭芬芳, 生物系曹靜之 捐了兩次 !
    Total to date US$ 10,390.00
    Average US$ 176.10

 


The Final Mailing Architectural Dept. WuWenChien helped U.S. Phone Campaign Launch - Email and Website only Happy New Year Taiwan's Effort Letter-2