Tunghai74 Campaign Report - 東海大學校友募款室報告
April 15, 2006
 

SEQ

捐款人 日期
23 吳照明(工工) 6/17/2006
22 呂國灯(經濟) 4/15/2006
21 徐鴻煥(外文) 4/3/2006
20 蔡禎騰(工工) 3/27/2006
19 王君瑞(社會) 3/17/2006
18 吳以禮(建築) 3/14/2006
17 陶石良(建築) 3/13/2006
16 沈妙娟(中文) 3/2/2006
15 歐陽逸新(建築) 2/24/2006
14 林澤顯(建築) 2/14/2006
13 林聰華(生物) 2/10/2006
12 簡肇豪(化工) 1/19/2006
11 莫惟洵(經濟) 1/9/2006
10 鄭豪杰(化工) 1/8/2006
9 黃英輝(經濟) 1/8/2006
8 黃永年(外文) 1/6/2006
7 許傳偉(數學) 12/27/2005
6 陳國基,李欣儒,劉台捷,鄭孝葆,王文林,林宗義,丁韶煦,施旺財,王大鵬,喻雲海,成令方,張明勇,汪明,王秀玉,王文正,張蒙喜,唐隆 (政治) 12/22/2005
5 李鴻隆(工工) 12/22/2005
4 陳智榮(社會) 12/20/2005
3 邱隆志(物理) 12/19/2005
2 虞永威(建築) 12/16/2005
1 林稟彬(化學) 12/16/2005
備註: 團體捐款,個人捐贈款額不公開
  總額 新台幣 161,611.00
  平均 新台幣 7,345.95


The Final Mailing Architectural Dept. WuWenChien helped U.S. Phone Campaign Launch - Email and Website only Happy New Year Taiwan's Effort Letter-2